Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kurs obsługi wózków widłowych

wózki 2017.8Uczniowie naszej szkoły ukończyli kurs obsługi wózków widłowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych zorganizowany w ramach projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim". Przed nimi jeszcze egzamin Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem kursu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik uzyskuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

wózki 2017.15 wózki 2017.13wózki 2017.10

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055