Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kurs kelnerski

4Informujemy o naborze na kurs kelnerski organizowany przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Oleszycach. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych przygotowaniem do pracy w charakterze kelnera.

Termin kursu: czerwiec 2017

Liczba miejsc w grupie - max. 12 osób

Forma zajęć - do uzgodnienia z grupą (poniedziałek - piątek od godz. 14 lub soboty od godz. 8.00)

Liczba godzin - 30

Cena obejmuje: 30 godzin zajęć, materiały dydaktyczne, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Informacje: 16/6315055

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055