Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

talent powiatu lubaczowskiego

alt

Zapraszamy do udziału w IX edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. W programie mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego od klas I szkół podstawowych
do ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym maturzyści.

Do tegorocznych nominacji można dołączyć „Wniosek o wyprawkę na studia”. „Wyprawka na studia” będzie jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
w programie. O ilości i wysokości wyprawek zdecyduje Kapituła.

Termin składania nominacji i wniosków: do 29 maja 2017 - do wychowawcy klasowego lub nauczyciela wspierającego rozwój, do 02 czerwca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie,    ul. Mickiewicza 45.

Szczegóły programu: regulamin i klasyfikacja nominacji na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie http://www.poradnia.powiatlubaczowski.pl

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055