Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

NAJLEPSI ABSOLWENCI…

najlepsza 2017 02„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, najlepsza 2017 03
pokazać to, czym naprawdę jesteśmy.”
                                            Joseph Conrad

Jak na każdej uroczystości pożegnania absolwentów, najważniejszą częścią było uhonorowanie najlepszych uczniów Zespołu Szkół. Zaszczytny tytuł Najlepszego Absolwenta Technikum w Zespole Szkół w Oleszycach przyznany został Małgorzacie Stopyrze uczennicy klasy IVTL/TOT. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami książkowymi otrzymali uczniowie z wysoką średnią ocen i wzorowym zachowaniem.

Laureatka Nagrody Najlepszego Absolwenta Technikum – Małgorzata Stopyranajlepsza 2017 01
Osiągnięcia:
•    świadectwo z wyróżnieniem,
•    średnia ocen – 4,91,
•    zachowanie wzorowe,
•    stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017,
•    stypendystka projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017,
•    praca w zarządzie Samorządu Uczniowskiego,
•    promowanie szkoły w poczcie sztandarowym,
•    reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
•    Złoty Talent 2014/2015 – społecznik, klasyfikacja zespołowa DKE,
•    Srebrny Talent 2014/2015 – społecznik, klasyfikacja indywidualna,
•    udział w XII edycji kursu internetowego Filmoteka Szkolna. Akcja!
•    założenie i prowadzenie bloga http://blogiceo.nq.pl/kinoholicy/,
•    udział w ogólnopolskim konkursie Euroscola 2015,
•    redagowanie gazetki szkolnej „ZSpress”, udział w ogólnopolskim konkursie www.juniormedia.pl,
•    konkurs o bł. Karolinie Kózkównie – etap diecezjalny,
•    wolontariat w szkolnym kole CARITAS,
•    udział w etapie krajowym konkursu YPEF– Dni Przyjaciół Lasu 2015.


Najlepsi absolwenci klasy IV TL/TOT

Małgorzata Stopyra
Agata Dec
Marcelina Hypiak    
Krzysztof   Hul
Aleksandra Majdan
Żaneta Dobrowolska
Daniel Kiszka  
Marlena Terembuła
Agnieszka Wyrwa    

Najlepsi absolwenci klasy IV TŻ

Beata Broź
Karolina Jabłońska
Patrycja Góral
Aleksandra Napora
Ewa Szelestowska
Małgorzata Zadworna

Dyrektor Zespołu Szkół i wychowawcy klas maturalnych wręczyli i nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, sporcie, działali na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Zgodnie z tradycją, uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie otrzymali z rąk dyrektora dyplomy, zaś ich rodzice Listy Gratulacyjne. W tym roku Listy Gratulacyjne w klasie IVTL/TOT otrzymali Irena i Tadeusz Stopyra (c. Małgorzata), Maria i Zbigniew Dec (c. Agata), Alicja i Lesław Hypiak (c. Marcelina), Anna i Piotr Hul (s. Krzysztof), Grażyna i Mieczysław Majdan (c. Aleksandra), Iwona i Piotr Dobrowolski (c. Żaneta), Bogusława i Tadeusz Kiszka (s. Daniel), Elżbieta i Mariusz Terembuła (c. Marlena), Danuta i Dariusz Wyrwa (c. Agnieszka), w klasie IVTŻ Bożena i Andrzej Broź (c. Beata), Lucyna i Jan Jabłoński (c. Karolina), Maria i Stanisław Góral (c. Patrycja), Lucyna i Włodzimierz Napora (c. Aleksandra), Agata i Stanisław Szelestowski (c. Ewa), Barbara i Piotr Zadworny (c.Małgorzata).


Uczniom Technikum i Szkoły Policealnej gratulujemy wysokich wyników, osiągnięć w różnych obszarach działań. Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów. Do zobaczenia na pięknych ścieżkach ludzkiego życia!
                                    
Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055