Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI I WODY 2017

Zapraszamy młodzież, nauczycieli i pracowników naszej szkoły do obejrzenia dziw2017.3proekologicznej wystawy poświęconej obchodom Światowego Dnia Wody oraz Światowego Dnia Ziemi. Wystawa ta znajduje się na II piętrze budynku szkolnego i udostępniona będzie do 19 maja.
Hasła tegorocznych akcji: "Woda i ścieki" oraz "W kierunku natury"

Celem wystawy jest:
-promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i budowanie zbiorowej odpowiedzialności za planetę
-kształcenie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem
-kształcenie postaw odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
-pokazanie, jak wystarczająca ilość i poprawa jakości wody, może zmienić życie i źródła utrzymania pracowników, a w efekcie przekształcić społeczeństwa i gospodarki świata,
-podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia wody deszczowej w przyrodzie

dziw2017.4 dziw2017.5 dziw2017.6

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 7 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055