Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

W piątek 28 kwietnia 2017r. odbędzie się 
uroczyste pożegnanie uczniów
czwartych
 
klas Technikum i słuchaczy Szkoły Policealnej. 

Program uroczystości pożegnania Abiturientów:

9.00 - Msza Święta sprawowana w intencji tegorocznych maturzystów w kościele parafialnym w Oleszycach,

10.30 - część oficjalna, aula szkoły.

Na uroczystość serdecznie zapraszamy maturzystów i ich rodziców oraz całą społeczność Zespołu Szkół w Oleszycach.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 7 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055