Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kurs obsługi dronów

            W dniu 13 kwietnia rozpoczął się dla naszych uczniów Kurs obsługi drony2017.6
bezzałogowych statków powietrznych (BSL) realizowany w ramach projektu pn. "Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim".
W pierwszej edycji kursu biorą udział uczennice i uczniowie Technikum w zawodzie technik leśnik.

Celem szkolenia jest zdobycie przez kursantów wiedzy i umiejętności z zakresu osługi dronów oraz kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, które będzie można wykorzystać w leśnictwie min. do monitoringu stanu drzewostanów, zapobiegania i wykrywania pożarów czy też inwentaryzacji zwierząt łownych.

drony2017.8 drony2017.5drony2017.7 drony2017.3

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 7 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055