Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nieuchwytne jest życie i tylko we wspomnieniach odsłania swoje rysy

czterdziestolecie 01

W dniu 6 października jubileuszowe uroczystości 40-lecia istnienia szkoły rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Oleszycach. Eucharystię koncelebrowali kapłani – absolwenci szkoły. Zebranych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów i pracowników Zespołu Szkół powitał ks. proboszcz Józef Dudek. W homilii ks. Krzysztof Świta wspominając czas spędzony w murach naszej szkoły podkreślił ogromną rolę nauczycieli i wychowawców w życiu każdego młodego człowieka. Msza św. była również okazją do wspomnienia zmarłych pedagogów, którzy wpisali się w karty historii szkoły. Po uroczystościach kościelnych delegacja nauczycieli i uczniów złożyła kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników.

galeria zdjęć z uroczystości

Dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach Barbara Możdżan dokonała oficjalnego otwarcia uroczystości jubileuszowych i podziękowała dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom, którzy swą postawą, zaangażowaniem i talentem pedagogicznym przyczynili się do sukcesów prawie 6 tysięcy młodych ludzi. Podziękowania za współpracę złożyła również na ręce Starosty Powiatu Lubaczowskiego, rodziców i  przyjaciół szkoły.

Spośród dostojnych gości głos zabrali: Józef Michalik - Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Zbigniew Wróbel - przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Gryniewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, Andrzej Nepelski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. J. Kustronia w Lubaczowie, Jadwiga Połczyńska członek Zarządu Powiatu i radna Powiatu Lubaczowskiego. Historię szkoły w swoich wystąpieniach wspominali byli dyrektorzy: Józef Rojek i Mikołaj Szymoniak.

W uroczystościach nie mógł uczestniczyć znamienity absolwent naszej szkoły, arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, sekretarz papieża Jana Pawła II. Jego Ekscelencja skierował na ręce pani dyrektor list gratulacyjny, odczytany w trakcie uroczystości. Gratulacje przesłali również Sekretarz Stanu MEN Tadeusz Sławecki, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.

Jak ważna jest edukacja w życiu człowieka przekonywał zebranych prof. dr hab. Ryszard Bera w swoim wykładzie „Edukacja ustawiczna potrzebą współczesności”.

Jubileusz istnienia szkoły to czas, gdy szczególnie ciepło wspominamy tych, którzy tworzyli czterdziestoletnią historię szkoły: dyrektorów, nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim byłych i obecnych uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach. Program artystyczny pod hasłem „Nieuchwytne jest życie i tylko we wspomnieniach odsłania swoje rysy” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach.

Akcentem humorystycznym uroczystości był monolog satyryczny Łukasza Błąda, współpracownika programu III Polskiego Radia oraz Radia Rzeszów i współtwórcy kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem.

Spotkania po latach…

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami, podziwiali zmiany, które zaszły w szkole. Pamięć absolwentów pomagały odświeżyć fotografie ilustrujące życie szkoły na przestrzeni dziesięcioleci. Najbardziej wzruszającymi momentami były rozmowy kolegami z ławek szkolnych oraz wspólne przeglądanie kronik szkolnych. Dzień pełen emocji zakończyła wspólna zabawa na Balu Absolwentów. Dobrą muzykę gwarantował zespół Remedium, który współtworzą byli uczniowie naszej szkoły.

Listy gratulacyjne z okazji 40lecia szkoły:

Podsekretarza Stanu MEN

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Starosty Lubaczowskiego

Przewodniczącego Rady Powiatu Lubaczowskiego

Dyrektora ZS im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie

Media o 40 leciu szkoły

Życie podkarpackie

Telewizja Lubaczów

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055