Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2017/2018

zus 2017 00W dniu 27.11.2017r. w naszej szkole przeprowadziliśmy I etap Olimpiady, w której wzięli udział uczniowie kl II TŻ i III ZSZ rolnik. Do dalszego wojewódzkiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów, którzy będą poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w dniu 16 marca 2018r. Olimpiadę poprzedziły „Lekcje z ZUS” na podstawie materiałów dydaktycznych przesłanych przez ZUS.

„Lekcje z ZUS” miały za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń.

zus 2017 01zus 2017 03zus 2017 04zus 2017 05

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055