Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Lubaczowskie Forum Przedsiębiorczości

LFP 2017.1.W dniu 8 grudnia uczennice naszej szkoły wzięły udział w Lubaczowskim Forum Przedsiębiorczości – spotkaniu praktyków biznesu.
Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom praktycznych i przydatnych informacji dotyczących realnych szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw XXI wieku.

Organizatorem forum było Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu przy współpracy z Gminą Lubaczów i grupą Media Lubaczowskie.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mogli również zasięgnąć darmowych konsultacji świadczonych m.in. przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Urząd Skarbowy w Lubaczowie, Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie, Media Lubaczowskie Sp. z o. o., Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055