Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWIELEM POLICJI

cyber 2017 01W dniu 22.11.2017 r. odbyło się spotkanie młodzieży Zespołu Szkół w Oleszycach z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w  Lubaczowie st. sierż. Mateuszem Maziem na temat „Cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej”.

 

Celem spotkania było dostarczenie uczniom wiedzy na temat korzyści i zagrożeń płynących z używania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych. Zapoznano młodzież ze sposobami radzenia sobie z cyberprzemocą, nękaniem i hejtem.

Policjant przedstawił aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne takie jakimi również jest obrażanie, nękanie, zastraszanie, rejestrowanie i publikowanie niechcianych zdjęć i filmów w Internecie, a także nakłanianie innych do popełnienia tych czynów.

Policjant również wyjaśnił uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Spotkanie z policjantem przyczyniło się do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych, a poruszone przy okazji spotkania inne tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły pytania kierowane do pana policjanta.

cyber 2017 02cyber 2017 03cyber 2017 04

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055