Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Looking for talents

loking for talents30 listopada 2017 mija termin zgłoszeń do konkursu recytatorskiego Looking for talents organizowanego w Zespole Szkół w Oleszycach dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego. Tegoroczna edycja pod hasłem „Poezja jest poszukiwaniem blasku” poświęcona jest twórczości Adama Zagajewskiego, krakowskiego poety, prozaika, laureata wielu prestiżowych nagród literackich. Przesłuchania konkursowe rozpoczynają się 7 grudnia 2017 roku o godzinie 9 w auli Zespołu Szkół w Oleszycach.

Uczestników, prezentujących wiersze w języku polskim i wybranym języku obcym, oceniać będzie między innymi Paweł Sroka – aktor rzeszowskiego Teatru Przedmieście, który poprowadzi także warsztaty aktorskie dla młodzieży biorącej udział w konkursie.

Dla laureatów przewidziane atrakcyjne nagrody w postaci tabletów i tomików poetyckich.

Zapraszamy do udziału!


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055