Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Warsztaty "Zaplanuj karierę zawodową z coachem"

wsie

W środę 15 listopada uczniowie klasy III TŻ/TH/TL i klasy IV TH uczestniczyli w warsztatach "Zaplanuj karierę zawodową z coachem" zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Reszowie. Celem warsztatów było osiągnięcie przez uczniów lepszych rezultatów w planowaniu rozwoju własnego potencjału i większej satysfakcji z podejmowanych działań.

W ramach wyjazdu młodzież wysłuchała wykładu pt. „Cel - to marzenie z datą realizacji" wygłoszonego przez dr Przemysława Kolasę a następnie udała się na zajęcia warsztatowe prowadzone przez p. dr Michała Ruta. Uczestnictwo w zajęciach na pewno przyczyni się do zwiększenia umiejętności wyznaczania celów edukacyjno - zawodowych oraz planowania ich realizacji.

Wyjazd do Rzeszowa był również okazją do wybrania się na seans filmowy do kina Helos.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055