Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

XVII Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych

 

W lipcu 2017 r. w Zespole Szkół w Oleszycach gościły polonijne zespoły folklorystyczne Kukułeczka z Australii i Polonez ze Szwecji.
W auli naszej szkoły odbywały się próby zespołów przygotowujących się do koncertów galowych XVII Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie,
które były też okazją do spotkań, rozmów, wspomnień ale też poznawania ich historii, sposobów kultywowania polskiej tradycji za granicą.
15 lipca 2017 r. mieszkańcy Oleszyc obejrzeli piękny występ zespołu Polonez,
który zaprezentował takie tańce jak polonez, mazur czy krakowiak.


DSC 0923

DSC 0795

 

DSC 0932

DSC 0892

DSC 0838

DSC 0874

DSC 0817

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055