Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

odbór świadectw maturalnych

   blog vx 4783113 7332075 tr clip image001

 

Świadectwa, aneksy, zaświadczenia i informacje z egzaminu maturalnego będą  do odbioru w dniu 30 czerwca 2017 roku w sekretariacie szkoły.

 

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:

- przystapili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego egzaminu dodatkowego,

- żaden z egzaminów nie szostał unieważniony,

- nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego),

- złożyli w sekretariacie szkoły nie poźniej niż do 7 lipca 2017 r. oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu (oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna - 23 – 25 sierpnia 2017r.* (ustala Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego)

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055