Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/od 1 września 2017 Branżowa Szkoła I Stopnia

W szkole realizowane są przedmiotowe programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. 

Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz podczas wyjazdowych zajęć na stanowiskach pracy.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • kucharz 
  • ogrodnik
  • rolnik
  • cukiernik
  • operator maszyn leśnych


Absolwenci szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w klasie  drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

ZSZ umożliwia przygotowanie do pracy zawodowej.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055