Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Wywiadówki ogólnoszkolne

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Zebrania z rodzicami

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy

16. 09.2016r. (piątek) godzina 16.00

2.

Wywiadówka – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne

25.11.2016r. (piątek) godzina 16.00

3.

Wywiadówka – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: pozostałe klasy

16.12.2016r. (piątek) godzina 16.00

4.

Wywiadówka śródroczna – klasy maturalne

16.12.2016r. (piątek) godzina 16.00

5.

Wywiadówka śródroczna – pozostałe klasy

10.02.2017r. (piątek) godzina 16.00

6.

Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych

31.03.2017r. (piątek) godzina 16.00

7.

Zebrania rodziców uczniów klas ostatnich ZSZ

02. 06.2017r. (piątek) godzina 16.00

8.

Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

Termin ustala wychowawca

Pozostałe  terminy spotkań  klasowych z rodzicami określa wychowawca klasy w trakcie całego roku szkolnego oraz na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych poszczególnych oddziałów klasowych.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055