Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dla gimnazjalistów

plakat 1Plakat 2plakat 3

Co warto wiedzieć o:

Zawodach rolniczo-leśnych

Zawodach turystyczno-gastronomicznych

Zawodach medyczno-społecznych


OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zobacz jak wyglądają zajęcia praktyczne w naszej szkole:

 technik pszczelarz - NOWOŚĆ zawód w skrócie

 technik leśnik  - zawód w skrócie

 technik rolnik     - zawód w skrócie

 technik hotelarstwa    - zawód w skrócie

 technik obsługi turystycznej   - zawód w skrócie

 technik architektury krajobrazu   - zawód w skrócie

 technik żywienia i usług gastronomicznych    - zawód w skrócie

 cukiernik - NOWOŚĆ - zawód w skrócie 

 rolnik   - zawód w skrócie

 operator maszyn leśnych   - zawód w skrócie

 kucharz   - zawód w skrócie


10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM

ZESPOŁU SZKÓŁ W OLESZYCACH

1. ZAWÓD

Zespół Szkół w Oleszycach jest szkołą kształcącą zawodowo. Zawody i kwalifikacje, które zdobywają uczniowie dają im szanse na znalezienie dobrej pracy, zarówno na rynku lokalnym, krajowym czy też zagranicznym. Wiele spośród zawodów znajdujących się w naszej ofercie edukacyjnej to tzw. zawody przyszłości czyli takie, które w kolejnych latach będą się cieszyć coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców.

2. DODATKOWE KWALIFIKACJE

Nasi uczniowie mają wiele okazji na poszerzanie kwalifikacji zawodowych. Uczestniczą oni w dodatkowych kursach i szkoleniach zawodowych, takich jak: kurs kelnerski, kurs carwingu, kurs animatora czasu wolnego, kurs operatora maszyny wielooperacyjnej harwestera i forwardera (w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców”), kurs drwal operator pilarki spalinowej i wiele innych szkoleń związanych z zawodami, które zdobywają.

 W naszej szkole działa równieź Ośrodek Kształcenia Kierowców, gdzie uczniowie mogą odbyć bezpłatny kurs na prawo jazdy - koszt kursu w firmach komercyjnych wynosi ok. 950 zł. Prawo jazdy kat. T bardzo często jest wymagane przez pracodawców zagranicą.

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W ramach zajęć praktycznych i praktyk wakacyjnych uczniowie mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmach i instytucjach. Są to podmioty działające nie tylko na rynku lokalnym, ale też na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Nasza szkoła współpracuje z takimi podmiotami jak: Kresowa Osada, Lubaczowskie i Rzeszowskie Biura Podróży, Hotele w Rzeszowie (Hotel Ambasadorski ,Hotel Hubertus), Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej, Nadleśnictwo Oleszyce i Lubaczów, KRUS, gospodarstwa rolne i agroturystyczne oraz wiele innych.

Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do takich państw jak: Szwajcaria, Grecja czy Hiszpania. Wyjazdy zagraniczne oprócz zdobycia doświadczeń zawodowych są szansą na podszlifowanie języka oraz zarobienie pieniędzy.

Zdobyte doświadczenia są dla naszych uczniów możliwością nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami i na pewno ułatwią im znalezienie dobrej pracy.

4. BEZPŁATNA POMOC W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

Dla uczniów organizowane są bezpłatnie lekcje z przedmiotów maturalnych i zawodowych. Rodzice nie muszą wydawać pieniędzy na korepetycje, gdyż szkoła oferuje pomoc w nadrobieniu zaległości i konsultacje przygotowujące do egzaminów.

5. WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Dla uczniów szkół kształcących w zawodzie egzamin zawodowy jest zwieńczeniem 3 - 4 letniej edukacji. Jest on szczególnie ważny, gdyż potwierdza zdobyte przez nich kwalifikacje.

Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Wyniki zdawalności naszych absolwentów w poszczególnych zawodach są wyższe niż wyniki dla województwa i kraju.

6. ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ

Pasje i zainteresowania są bardzo ważne w życiu młodego człowieka. Nasi uczniowie mogą je rozwijać działając w różnych organizacjach szkolnych takich jak: Szkolny Klub Europejski, samorząd szkolny, zespół redakcyjny gazetki szkolnej ZSpress czy w kołach zainteresowań: fotograficznym, turystyczno-krajoznawczym. Biorą oni również udział w konkursach i olimpiadach, w których odnoszą sukcesy i są  nagradzani.

7. NAJTAŃSZY INTERNAT W POWIECIE LUBACZOWSKIM

Osoby, które mają utrudniony dojazd do szkoły korzystają z możliwości zamieszkania w Internacie szkolnym. Mieszkańcy Internatu chwalą sobie warunki mieszkaniowe oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach m.in. sportowych na sali i siłowni szkolnej.

8. PRZYJAZNA ATMOSFERA

Hałas, tłok na korytarzach, ograniczenia przestrzeni, zajęcia w systemie zmianowym - to nie u nas! Jesteśmy małą szkołą, znamy się ze sobą bardzo dobrze i możecie być pewni, że nasza szkoła to szkoła bez przemocy. U nas pasuje przyjazna atmosfera, uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli i wychowawców.

9. WYJAZDY EDUKACYJNE

Uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach uczestniczą w wielu wyjazdach i wycieczkach. Są to wycieczki krajoznawcze, rajdy rowerowe i piesze, ale też wyjazdy poszerzające ich wiedzę zawodową jak: Międzynarodowe Targi Turystyczne, targi gastronomiczne EURO-GASTRO, targi rolniczo – leśne Agro-tech i inne.

10. BOGATA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo szeroka. Obejmuje ona  zawody z różnych branż zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Na poziomie technikum są to zawody:

 Zawodami na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej są:Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055