Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Technikum

Technikum   to szkoła dla młodzieży o 4-letnim okresie kształcenia.

W Technikum realizowane są szkolne programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. 

Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W zależności od zawodu uczeń zdobywa dwie lub trzy kwalifikacje.

Kierunki kształcenia:

- technik leśnik

- technik rolnik

- technik agrobiznesu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055