Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dokumenty rekrutacyjne

 

ZASADY REKRUTACJI:

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • kurs zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu to:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
 • podanie o przyjęcie (druk dopobrania),
 • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci kkz uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia


Praktyka zawodowa

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej

Zaświadczenie

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055