Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkoła Policealna

Harmonogram zajęć dla słuchaczy:


- II semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

- VI semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej
Harmonogram sesji egzaminacyjnej styczeń 2018


Harmonogram zajęć dla słuchaczy I semestru  Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Zmiany w planie dla I semestru SP TTW:

W dniu 28.10.2017 odbędą się zajęcia z języka angielskiego w turystyce w godz. 8.00-12.05, zajęcia z Obsługi turystycznej są przeniesione na 23.10.2017 (poniedziałek) od godz. 13.30. Zajęcia z dnia 3 i 4 .11.2017 są przeniesione na 24.10.2017r.

Harmonogram zajęć dla słuchaczy III semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Zmiany w planie dla III semestru SP TTW:

Zajęcia z dnia 28.10.2017 są przeniesione na dzień 04.11.2017

Czas trwania - 4 semestry
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie.

 

WYKAZ SAL


PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej


Podanie o przyjęcie do Szkoły Policelanej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055