Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SP dla dorosłych

Harmonogram zajęć dla słuchaczy II semestru Szkoły Policealnej dla dorosłych w zawodzie technik turystyki wiejskiej

Czas trwania - 4 semestry
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie.


PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej


Podanie o przyjęcie do Szkoły Policelanej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055