Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

BIP

Szkoły dla dorosłych

Informacje dla słuchaczy szkół dla dorosłych

 

Wzór pierwszej strony pracy kontrolnej: Liceum Ogólnokształcace dla dorosłychSzkoła Policealna

Podanie o zwolnienie z praktyk zawodowych

W dniach zjazdów sekretariat szkolny czynny:

w piątek do godz. 1700

w sobotę od 800 - 1400

 Godziny zajęć/konsultacji w szkołach dla dorosłych

 

PIĄTEK 

13:30 - 14:15
14:15 - 15:00
15:10 - 15:55
15:55 - 16:40
16:50 -17:35
17:35 - 18:20
18:25 - 19:10

SOBOTA

8:00 - 8:45
8:45 - 9:30
9:40 - 10:25
10:25 - 11:10
11:20 - 12:05
12:05 - 12:50
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:40 - 15:25
15:35 - 16:20

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055