Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny Klub Europejski

Motto SKE: Wspólna Europa

Szkolny Klub Europejski działa w Naszej Szkole od 10 marca 2003 roku.

Powstał on z inicjatywy uczniów i nauczycieli p. Jolanty Olejarskiej i p. Krystyny Sosnowskiej. SKE rozpoczął swą działalność po uzyskaniu zgody Dyrektora ZS w Oleszycach p. Teresy Mazur oraz po zarejestrowaniu w RCIE w Rzeszowie i Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.

W momencie utworzenia klubu w jego skład weszło 15 uczniów. Celem działania SKE jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej poprzez organizowanie i angażowanie się członków klubu w przedsięwzięcia o tematyce europejskiej. Poprzez podejmowane działania uczymy się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, dążenia do realizacji założonych celów.

Obecnie opiekę nad członkami Szkolnego Klubu Europejskiego sprawują p. Agnieszka Kapel oraz wspomagają p. Magdalena Warcaba i p. Monika Błaż 

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

Nasze działania:Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055