Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Sport

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA w ZS OLESZYCACH

 • CELE I ZADANIA
  1. Współzawodnictwo sportowe młodzieży jako integralna część systemu wychowawczego szkoły.
  2. Kontynuacja celów i zadań wychowania fizycznego poprzez udział młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych.
  3. Wdrażanie młodzieży do pozytywnych zachowań poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
  4. Tworzenie młodzieży warunków do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
  5. Zagospodarowanie w sposób zorganizowany czasu wolnego młodzieży.
  6. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży.
  7. Ocena pracy i osiągnięć nauczycieli wychowania fizycznego.
  8. Przygotowanie młodzieży w ramach sekcji sportowych prowadzonych nieodpłatnie na zajęciach pozalekcyjnych do uczestnictwa w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu, oraz województwa i kraju.

 • KOORDYNATORZY DZIAŁAŃ
  1. Na szczeblu szkoły bezpośrednimi organizatorami są nauczyciele którym zostały przydzielone następujące dyscypliny przy pomocy młodzieżowych organizatorów sportu

   • Kazimierz Wać - lekkoatletyka chłopców, piłka siatkowa chłopców
   • Tomasz Kida - piłka koszykowa dziewcząt, piłka ręczna chłopców
   • Paweł Paryniak - tenis stołowy i badminton dziewcząt i chłopców

 • UDZIAŁ W WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
  1. W zawodach prawo startu mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach.
  2. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
  3. Za zajęcie 1-3 miejsca w każdej kategorii uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055