Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Oleszycach
w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca:                     Dominika Cieśla - klasa III HLŻ
Zastępca przewodniczącej:     Łukasz Trojnar - klasa III HLŻ
Sekretarz:                                Klaudia Żyła - klasa III HLŻ
Skarbnik:                                 Gabriela Okopnyj - klasa III HLŻ
Członkowie:                             Dominika Cisek - klasa III HLŻ
                                                Bartłomiej Wróbel - klasa III HLŻ

Opiekun Samorządu:                          Agnieszka Kapel
Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:           Jolanta Olejarska

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055