Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Rozmaitości

  

BIBLIOTEKA  JEST MIEJSCEM

ZACZAROWANYM

BLISKO TU DO BAJKI  I  PRAWDY,

DO UŚMIECHU, DO WZRUSZEŃ ...

 

 

Głos z Książkowej Listy Przebojów: Lew Rywin: Lub czasopisma.

* * *

C.S. Lewis, znany pisarz angielski, długo opierał się pokusie, żeby uwierzyć w Boga. Jednak większość jego ulubionych autorów była chrześcijanami. Wiele lat później tak więc napisał o swoim nawróceniu: Młodzieniec, który chce zostać ateistą, nigdy nie powinien czytać dostatecznie uważnie.

Radość niedoskonała. Anegdoty ze świata chrześcijańskiego. Warszawa 1993 

* * *

Julian Tuwim powiedział o sobie: ja to mam taki talent, że mógłbym pisać wiersze jak Mickiewicz, jak Słowacki... Tylko bieda jest jedna: ja nie mam nic do powiedzenia.

Stefan Kisielewski: Abecadło Kisiela. Warszawa 1990

    * * *

  Abba Sisoes miał wiele ksiąg w swej celi i wielką mądrość w sercu. Do młodego mnicha, który kiedyś zapytał go: - Abba, czy czytanie jest rzeczą trudną? Odpowiedział: - Czytać, to nic, trudniej zapomnieć to, co się przeczytało...

R. Kern: Humor ojców pustyni. Lublin 1992

    * * *

Antek, co ty czytosz? - Kapitał Karola Maja. - Przeca to Marksa a nie Maja! - Tóż bezto! Jo już chnet kończa, a ani jednego Indianina żech jeszcze nie spotkoł!

 

   Antek wszedł do księgarni i pado: - Chciałem kupić książkę koledze. - Coś lekkiego? - pyta ekspednientka. - Nie robi różnicy - jestem samochodem!

 

Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska. Katowice 1988Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055