Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Rada rodziców 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców 2016/2017:

Przewodniczący – Jan Jabłoński – IV TŻ

Zastępca przewodniczącego – Elżbieta Damm - II HLŻ

Sekretarz – Anna Szczerbiwilk - II ZSZr/k

Skarbnik - Bogusława Łucko - III HLŻ

Członek - Maria Rokosz - I TL/TŻ

 

Lista obecności

przedstawicieli rad oddziałowych w roku szkolnym 2016/2017

w Zespole Szkół w Oleszycach

 

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

1

Rokosz Maria

I TL/TŻ

2

Damm Elżbieta

II HLŻ

3

Łucko Bogusława

III HLŻ

4

Jabłoński Jan

IV TŻ

5

Bębnik Grażyna

IV TOT/T L

6

Kornaga Zuzanna

I ZSZ

7

Szczerbiwilk Anna

II ZSZ

8

Nienajadło Lucyna

III ZSZ

 

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055