Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

gastronomia

Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie

i w tym co na stole

                                                                                                                        J. Gawęcki

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz

Informator o egzaminie zawodowym: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz

Arkusze egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz

Zajęcia pozalekcyjne

- kółko kulinarne

Wyjazdy dydaktyczne

Zajęcia praktyczne

Nasze wypróbowane przepisy na super smakołyki Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055