Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Opiekun medyczny

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

Semestr 2

Czas trwania kursu: 30.09.2016 - 09.12.2017

Rozpoczęcie zajęć w 2 semestrze - 03.02.2017 o godz. 13.30

Harmonogram zajęć

Uwaga: Zajęcia z dnia 11.02.2017 odbędą się w sobotę 03.06.2017.

 Egzamin zawodowy  z kwalifikacji Z.04  - styczeń 2018

 Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu: IX 2017

 


 Podstawa programowa dla zawodu opiekun medyczny

Informacje o zawodzie i możliwościach zatrudnienia:

http://www.opiekunki24.pl/oferty-pracy

http://www.opiekunki.aterima.pl/

http://www.zaopiekowani.pl/

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055