Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Ogłoszenia dyrektora szkoły

14.09.2016 r. godz. 14.30 - Ustalenie organizacji roku szkolnego 2016/2017, przedstawieni planu nadzoru

12.10.2016 godz. 14.30 - analiza wyników egzaminów zewnetrznych

14.12.2016 r. godz. 14.30 - klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

01.02.2017 r. godz. 14.30 - klasyfikacja śródroczna pozostałych klas

08.02.2017 r. godz. 14.30 - rada analityczna

26.04.20174 r. godz. 10.35 - klasyfikacja roczna i końcowa klas maturalnych

20.06.2017 r. godz. 14.30 - klasyfikacja końcowa, roczna/semestralna

ostatni tydzień sierpnia 2017 r. - podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055