Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele i wychowawcy

Nauczany przedmiot

dr Baran Maria

mgr Baran Wiesław

mgr Błaż Monika

mgr Czuwara Joanna

mgr Dryla Elżbieta

mgr inż. Dudzińska Agata

ks. mgr Derylak Paweł

mgr Kapel Agnieszka 

mgr Kida Tomasz

mgr Kozioł Renata

mgr Kubrak Anna

mgr Kurak Barbara

mgr Piotr Magura

mgr inż. Maksymowicz Anna

mgr inż. Marko Witold

mgr Michalska Kazimiera

mgr Mozol-Borowiec Dorota

dr inż. Możdżan Barbara

mgr inż. Nieckarz Agnieszka

mgr  Niemiec Agnieszka

mgr inż. Olejarska Jolanta

mgr inż. Osuch Bogumiła

mgr Paryniak Jolanta

mgr Paryniak Paweł

mgr inż. Rychlicka Anna

mgr Serkis Maria

mgr inż. Skiba Marta

mgr inż. Sopel Iwona

mgr Sosnowska Krystyna

mgr Wać Kazimierz

mgr inż. Warcaba Magdalena

mgr inż. Zadworna Regina

mgr Żaczek Wiktor

 

 • język polski, przedmioty zawodowe w obszarze społecznym

 • wychowawca w internacie

 • przedmioty zawodowe ekonomiczne, turystyczne

 • wychowawca w internacie

 • biblioteka, geografia

 • chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • religia

 • geografia, wiedza o kulturze, przedm. zawodowe hotelarskie

 • wychowanie fizyczne, podst. turystyki

 • biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • język polski, edb, wiedza o kulturze

 • język polski, geografia

 • religia

 • przedmioty zawodowe turystyczne i leśne, rewalidacja

 • przedmioty zawodowe techniki rolniczej i leśnej

 • pedagog szkolny

 • informatyka

 • przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

 • przedmioty zawodowe gastronomiczne, matematyka, rewalidacja

 • język niemiecki, język angielski

 • przedmioty zawodowe rolnicze, marketing

 • przedmioty zawodowe rolnicze, architektura krajobrazu

 • matematyka, rewalidacja

 • wychowanie fizyczne

 • przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • język niemiecki

 • przedmioty zawodowe gastronomiczne

 • przedmioty zawodowe gastronomiczne, rewalidacja

 • przedmioty zawodowe ekonomiczne

 • wychowanie fizyczne

 • przedmioty zawodowe ekonomiczne, przedsiębioczość, dor.zaw.

 • przedmioty zawodowe rolnicze, ekonomiczne

 • wychowawca w internacie

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055