Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kulinaria moja pasja

 

Przyjemne z pożytecznym

 

Podczas ferii zimowych uczestniczyłam w XII edycji praktyk dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu „ Od ziarenka do bochenka”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w przedsiębiorstwie Marka Szabelskiego w Pieckach. Beneficjent projektu pokazał nam swoje „królestwo”: miejsca odbywania praktyk, tj. piekarnię i cukiernię. Zapoznałam się z pracą w piekarni, wyposażonej w komputerowy system dozowania oraz linią do produkcji chleba i bułek. Nauczyłam się zwijania chałek, bułek- plecionek, zaokrąglania kęsów ciasta i inne. Umiejętności manualne ćwiczyłam również w cukierni. Miałam okazję samodzielnie wykonać dekoracje z czekolady i masy cukrowej, praliny oraz tort. Praktyki również obejmowały zwiedzanie młyna w Reszlu. Właściciel bardzo ciekawie opowiadał o jego działaniu. Wróciłam do domu pełna wrażeń, ale przede wszystkim bogatsza w wiedzę i umiejętności. Byłam mile zaskoczona, że otrzymałam receptury na pyszne wyroby z firmy Marka Szabelskiego. Miłą atmosferę i życzliwość odczuwałam przez cały czas odbywania praktyk. Mam nadzieję, że wszystkie praktyki dla nauczycieli będą ciekawe jak projekt projektu „ Od ziarenka do bochenka” i będą łączyły przyjemne z pożytecznym.
Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055