Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nasi najlepsi

 Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2015/2016 - Dorota Mazurkiewicz

Uczniowie o najwyższych średnich ocen

za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 którym przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Mazurkiewicz Dorota

IV TOT/TŻ

Kubis Magdalena

IV TOT/TŻ

Hypiak Magda

IV TOT/TŻ

Osiowy Renata

IV TOT/TŻ

Stopyra Małgorzata

III TL

Dec Agata

III TOT

Hypiak Marcelina

III TOT

Broź Beata

III TŻiUG

Truchan Magdalena

II TŻ

Czura Adrianna

II ZSZ rol

Ciepły Jerzy

II ZSZ rol

Napora Aleksandra

III TŻi UG

Hypiak Bartłomiej

III TŻi UG


 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055