Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nasi najlepsi

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2016/2017Małgorzata Stopyra

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017:


Małgorzata Stopyra – klasa IV TL/TOT

Krzysztof Hul – klasa IV TL/TOT

Agata Dec – klasa IV TL/TOT

Marcelina Hypiak – klasa IV TL/TOT

Dominika Cieśla – klasa III HLŻ

Uczniowie o najwyższych średnich ocen w II półroczu roku szkolnego 2016/2017, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Bednarz Piotr

II ZSZ

Dec Agata

IV TOT

Stopyra Małgorzata

IV TL

Ciepły Jerzy

III ZSZ

Kogut Łukasz

I TŻ

Hypiak Marcelina

IVTOT

Broź Beata

IV TŻiUG

Szajdecka Natalia

I ZSZ

Kaźnica Martyna

II TŻiUG

Hul Krzysztof

IV TL

Jabłońska Karolina

IV TŻiUG

Dobrowolska Żaneta

IV TOT

Osiągnięcia sportowe
Bednarz Piotr

II ZSZ

Hypiak Bartłomiej

IV TŻiUG


 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055