Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

 

 Oferta kursów, szkoleń i zajęć w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Forma zajęć

Ilość godzin

Kurs języka obcego dla początkujących  - język angielski

30 godz.

Kurs języka obcego dla początkujących  - język niemiecki

30 godz.

Kurs obsługi wózków widłowych

50 godz. teoretycznych

+ 15 godz./osobę

Szkolenie „Obsługa kelnerska z elementami sztuki baristycznej”

15 godz.

Szkolenie „Dekorowanie potraw i nakrywanie do stołu”

10 godz.

Warsztaty z doradcą zawodowym „Jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy”

10 godz.

Kurs tańca dla poczatkujących

16 godz.

Nordic walking – sport dla każdego – zajęcia z instruktorem dla dzieci, rodziców i dziadków

10 godz.

Zrozumieć dziecko! – warsztaty dla rodziców

10 godz.

Konsultacje indywidualne z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

konsultacje indywidualne

Jak korzystać z komputera i Internetu – szkolenie dla początkujących

15 godz.

Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów

15 godz.

Roczne rozliczenie z Urzędem skarbowym PIT – warsztaty

6 godz.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055