Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

image002

Oferta kursów, szkoleń i zajęć w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Harmonogram zajęć

Dokumenty do pobrania i warunki udziału w projekcie

O projekcie

Galeria

 

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1                 Logo AWK                    logo PWr kolor pion              EU EFS rgb-1

 Nazwa ośrodka: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji „Akademia Wiedzy Koniecznej”.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nazwa projektu: Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, nr proj.: POWR.02.14.00-00-1013/16


 

 Oferta kursów, szkoleń i zajęć w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Forma zajęć

Ilość godzin

Kurs języka obcego dla początkujących  - język angielski

30 godz.

Kurs języka obcego dla początkujących  - język niemiecki

30 godz.

Kurs obsługi wózków widłowych

50 godz. teoretycznych

+ 15 godz./osobę

Szkolenie „Obsługa kelnerska z elementami sztuki baristycznej”

15 godz.

Szkolenie „Dekorowanie potraw i nakrywanie do stołu”

10 godz.

Warsztaty z doradcą zawodowym „Jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy”

10 godz.

Kurs tańca dla poczatkujących

16 godz.

Nordic walking – sport dla każdego – zajęcia z instruktorem dla dzieci, rodziców i dziadków

10 godz.

Zrozumieć dziecko! – warsztaty dla rodziców

10 godz.

Konsultacje indywidualne z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

konsultacje indywidualne

Jak korzystać z komputera i Internetu – szkolenie dla początkujących

15 godz.

Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów

15 godz.

Roczne rozliczenie z Urzędem skarbowym PIT – warsztaty

6 godz.Dokumenty do pobrania i warunki udziału w projekcie

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 

- osoby powyżej 18 roku życia,

 - brak ograniczeń dotyczących statusu na rynku pracy - na kursy i szkolenia zgłaszać się mogą dorosłe osoby bezrobotne, pracujące, emeryci i renciści, właściciele gospodarstw rolnych i inni,

 - zgłoszenia na podstawie wypełnionej deklaracji uczestnictwa,

- o przyjęciu na szkolenie/kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i przedłożenie ich w sekretariacie szkoły:

deklaracja uczestnictwa

ankieta diagnoza potrzeb

oświadczenie

 

  

 Harmonogram zajęć

Grudzień 2017:

 Kurs Obsługi wózków widłowych :

czwartek  8.00- 15.00

piątek   8.00-15.00

sobota  8.00-15.00

Kurs języka obcego dla początkujących język angielski:

sobota 8.00- 12.00

Kurs języka obcego dla początkujących język niemiecki:

sobota 8.00- 12.00

Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów:

środa 13.00-17.00

Dekorowanie potraw  i nakrywanie do stołu:

czwartek, piątek 15.00 - 19.00

Warsztaty z doradcą zawodowym:

czwartek 16.00 – 18.00

 

 

O projekcie

image03

 


 

Galeria


 


 

Tytuł i forma zajęć

Wymiar godzin

Termin

(data i godz.)

Miejsce

Kurs Obsługa wózków widłowych

40

czwartek

8.00- 15.00

piątek

8.00-15.00

sobota

8.00-15.00

Zespół Szkół w Oleszycach

Kurs języka obcego dla początkujących język angielski

30

sobota

8.00- 12.00

Zespół Szkół w Oleszycach

Kurs języka obcego dla początkujących język niemiecki

30

sobota

8.00- 12.00

Zespół Szkół w Oleszycach

Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów

 

15

środa

13.00-17.00

Zespół Szkół w Oleszycach

dekorowanie potraw

 i nakrywanie do stołu

10

sobota

8.00- 12.00

Zespół Szkół w Oleszycach

warsztaty z doradcą zawodowym

6

czwartek

16.00 – 18.00

Zespół Szkół w Oleszycach

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055