Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

NABÓR 2017/2018

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

folder1.2folder2.2 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA i TERMINY PRZYJĘĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ W OLESZYCACH DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ

Szkoły dla młodzieży- Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (od 1 września 2017r. Branżowa Szkoła I Stopnia) - regulamin naboru

Szkoły i KKZ dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziału do piatku w godz. od 7:00-15:00, oraz w czasie zjazdów szkół dla dorosłych w soboty od 7.30 do 11.30

 

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055