Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kształcenie praktyczne

Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej doskonalą swoje umiejętności zawodowe podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. W zależności od kierunków kształcenia i zakresu tematycznego realizują zajęcia w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych i gospodarstwie rolniczo-sadowniczym oraz u pracodawców.

Baza Szkoły do szkolenia praktycznego to: dwie w pełni wyposażone pracownie technologii gastronomicznej z zapleczem oraz kuchnia i stołówka internatu, pracownia obsługi konsumenta, pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej, pracownia architektury krajobrazu i ogrodnictwa, pracownia symulacyjna  obsługi turystycznej oraz warsztaty szkolne ( stolarnia, warsztaty mechaniczne oraz warsztaty obróbki ręcznej ). Ponadto Szkoła posiada gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej, działki warzywne oraz sad jabłoniowy.

  • technik leśnik lesnik1op02

 


 

  • technik architektury krajobrazu technik architektury technik architektury
  • technik żywienia technik zywieniatechnik zywienia

 


  • technik obsługi turystycznejtechnik obsługi turystycznejtot05tot04
  • technik rolniktechnik rolnik technik rolnik
  • kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii
  • rolnik rolnikrolnik
  • ogrodnik ogrodnik ogrodnik


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055