Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kontakt

Kontakty

Adres: Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce

W korespondencji kierowanej do Zespołu Szkół w Oleszycach należy podawać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adresu e-mail).

Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:

  • elektronicznej skrzynki podawczej  Szkoły na platformie e-PUAP - umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym,
  • na adres e-mail: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.   (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru)
 
# Nazwa Telefon
1 Sekretariat 16 631 50 55
2 Pokój nauczycielski 16 632-97-56
3 Intendent - magazynier 16 631-51-25
4 Szkolne Schronisko Młodzieżowe +48 601 420 837
5 Pedagog 16 632-97-66
6 Biblioteka 16 632-97-69

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055