Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych


Koncepcja pracy szkoły

  • Wizja:

" Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych pragną zdobyczy "

  • Misja:

 Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie  dlatego:

Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzoną nam młodzież i przekazać im  rzetelną wiedzę o otaczającym świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im swoją wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. Szanujemy pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów, kształtujemy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne. Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Naszą dewizą jest rzetelna wiedza, dobre wychowanie i umiejętne korzystanie z dóbr kultury.

Pracujemy w oparciu o najnowsze programy kształcenia ogólnego i programy kształcenia zawodowego. Z pasją przekazujemy niezbędną wiedzę, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, dzięki czemu wyposażamy młodzież w kwalifikacje zawodowe, przygotowujemy do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, a w życiu dorosłym do pełnienia różnych i odpowiedzialnych funkcji społecznych.

Działania opiekuńczo-wychowawcze realizujemy we współpracy z rodzicami, dzięki czemu wspieramy pracę wychowawczą domu rodzinnego, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami w przygotowaniu młodzieży do życia we współczesnym świecie.

Oferta naszej szkoły skierowana jest do młodzieży o zainteresowaniach rolniczych, agroturystycznych, ekonomicznych, językowych, informatycznych, żywieniowych i technologicznych, z chęcią poznawania świata i jego racjonalnego przekształcania.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, partnerami z zakresu sektora przemysłowego, usługowego i gospodarstwami rolnymi, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki kształcenia zawodowego. Ponadto stwarza możliwość integracji z młodzieżą europejską poprzez organizację wycieczek, praktyk zawodowych oraz wymianę młodzieży.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali umiejętności i kwalifikacje zawodowe dostosowując się do potrzeb zreformowanej szkoły i  zmieniających się wymagań współczesnego rynku pracy. Pracujemy w poczuciu uznania ze strony społeczeństwa, mając  satysfakcję  z życia w społeczeństwie XXI wieku

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055