Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych


Koncepcja pracy szkoły

  • Wizja:

" Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych pragną zdobyczy "

  • Misja:

 Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie  dlatego:

Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzoną nam młodzież i przekazać im  rzetelną wiedzę o otaczającym świecie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im swoją wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem zdobyć ich przyjaźń i zaufanie. Szanujemy pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów, kształtujemy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne. Stwarzamy każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

Naszą dewizą jest rzetelna wiedza, dobre wychowanie i umiejętne korzystanie z dóbr kultury.

Pracujemy w oparciu o najnowsze programy kształcenia ogólnego i programy kształcenia zawodowego. Z pasją przekazujemy niezbędną wiedzę, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, dzięki czemu wyposażamy młodzież w kwalifikacje zawodowe, przygotowujemy do kontynuacji nauki na wyższym poziomie, a w życiu dorosłym do pełnienia różnych i odpowiedzialnych funkcji społecznych.

Działania opiekuńczo-wychowawcze realizujemy we współpracy z rodzicami, dzięki czemu wspieramy pracę wychowawczą domu rodzinnego, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami w przygotowaniu młodzieży do życia we współczesnym świecie.

Oferta naszej szkoły skierowana jest do młodzieży o zainteresowaniach rolniczych, agroturystycznych, ekonomicznych, językowych, informatycznych, żywieniowych i technologicznych, z chęcią poznawania świata i jego racjonalnego przekształcania.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, partnerami z zakresu sektora przemysłowego, usługowego i gospodarstwami rolnymi, dzięki czemu zapewnia optymalne warunki kształcenia zawodowego. Ponadto stwarza możliwość integracji z młodzieżą europejską poprzez organizację wycieczek, praktyk zawodowych oraz wymianę młodzieży.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali umiejętności i kwalifikacje zawodowe dostosowując się do potrzeb zreformowanej szkoły i  zmieniających się wymagań współczesnego rynku pracy. Pracujemy w poczuciu uznania ze strony społeczeństwa, mając  satysfakcję  z życia w społeczeństwie XXI wieku

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055