Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Technik leśnik 314301

Kształcąc się w zawodzie technik leśnik bedziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

2) organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;

3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

4) prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;

5) organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;

6) prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

Zdobedziesz 2 kwalifikacje w zawodzie: 
R-13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
R-14. Użytkowanie zasobów leśnych

Po ukończeniu szkoły bedziesz mógł podjąć pracę na różnych stanowiskach administracji leśnej w lasach państwowych, nie państwowych lub przedsiębiorstwach leśnych. Ponadto absolwent może znaleźć zatrudnienie w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prywatnych Biurach Urządzania oraz w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

Zdając maturę możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055