Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Technik turystyki wiejskiej 515203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Absolwent zdobędzie dwie kwalifikacje:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej,branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach.

Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.
 
Szkoła nadaje kwalifikacje rolnicze!!!TECHNIKUM kształcące w kierunkach:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik obsługi turystycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształcąca w zawodach:

 • ogrodnik
 • rolnik
 • kucharz małej gastronomii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • innowacja pedagogiczna ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

LICEUM PROFILOWANE:

 • profil zarządzanie informacją

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych:

 • kucharz
 • technik rolnik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
INTERNAT

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 3 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055