Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM kształcące w zawodach:


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (od 1 września 2017 Branżowa Szkoła I Stopnia)             kształcąca w zawodach:

 

 SZKOŁA POLICEALNA

  • terapeuta zajęciowy

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - podanie

SZKOŁA POLICEALNAPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055