Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Informacje dla rodziców

BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY PODCZAS WAKACJI

Wakacje to dla młodzieży oczekiwany czas zabaw i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia, zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to znacznie, możliwość stania się ofiarą.

BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY PODCZAS WAKACJIInformacje o reformie oświaty:

Ministerstwo Edukacji Narodowej -  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - http://ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59


Bezpieczeństwo uczniów w Internecie:

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe - broszura ORE


Rok szkolny 2016/2017

  • spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych odbędzie się 16.09.2016r. po wywiadówce ogóloszkolnej
  • serdecznie zapraszamy  rodziców na wywiadówkę ogólnoszkolną dnia 16.09.2016 roku na godz. 16.00
  • Składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 34 zł. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły do 30.09.2016 roku
  • Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł/rocznie
  • Wpłaty można dokonywać u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły oraz na konto bankowe Szkoły 
  • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31.10.2016r, 2,4,5,8 maja 2017r, 16 czerwca 2017r.

Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce

32 9101 0003 2001 3700 1805 0007

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055