Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Filmoteka szkolna

filmot1

 

 

 

 

                                                AKTUALNOŚCI FILMOTEKI....

 

Filmoteka szkolna zawiera   55 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych ułożonych w 26 cyklach tematycznych.

    Zapraszamy do wykorzystania na zajęciach wybitnych i istotnych dzieł polskiego kina. A od stycznia 2009 roku do Państwa dyspozycji jest pakiet filmów z projektu FILMOTEKA SZKOLNA.  Film stał się istotną częścią współczesnej kultury, odgrywa ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Edukacja artystyczna młodego pokolenia jest jednym z zadań, jakie stoją przed szkołą. Mądrego i krytycznego odbioru sztuki trzeba uczyć. Każdy pakiet zawiera dwa-trzy filmy - główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, eksperymentalny, animowany).   W pakiecie znalazły się materiały wspomagające pracę nauczyciela i odbiór proponowanych filmów przez uczniów.

filmot2

filmot27

filmot3

filmot4

filmot5Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055