Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Ekologia

Ekologia w naszej szkole!

W naszej szkole już od wielu lat podejmowane są ważne i potrzebne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Każdego roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w licznych akcjach i konkursach ekologicznych. Działania te mają zarówno charakter lokalny jak i ogólnopolski, a czasem także międzynarodowy.

Przy współpracy z różnymi organizacjami, młodzież chętnie angażuje się w sadzenie młodych drzew wokół szkoły, sprzątanie lasu czy też dokarmianie zwierzyny łownej i ptaków. Szkolną tradycją stał się już udział w konkursie "Z ekologią na co dzień" oraz akcji "Sprzątanie Świata".

Mamy nadzieję, że dzięki tym wszystkim poczynaniom ekologicznym, wzbudzimy w naszych uczniach - i nie tylko - zainteresowanie czystym i pięknym środowiskiem naturalnym. 

Zadbajmy o piękno wokół nas!
Chrońmy środowisko naturalne! 

Nasze działania ekologiczne

koordynatorzy działań ekologicznych Anna Maksymowicz, Elżbieta DrylaPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055