Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Ekologia

Ekologia w naszej szkole!

W naszej szkole już od wielu lat podejmowane są ważne i potrzebne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Każdego roku szkolnego uczniowie wraz z nauczycielami biorą udział w licznych akcjach i konkursach ekologicznych. Działania te mają zarówno charakter lokalny jak i ogólnopolski, a czasem także międzynarodowy.

Przy współpracy z różnymi organizacjami, młodzież chętnie angażuje się w sadzenie młodych drzew wokół szkoły, sprzątanie lasu czy też dokarmianie zwierzyny łownej i ptaków. Szkolną tradycją stał się już udział w konkursie "Z ekologią na co dzień" oraz akcji "Sprzątanie Świata".

Mamy nadzieję, że dzięki tym wszystkim poczynaniom ekologicznym, wzbudzimy w naszych uczniach - i nie tylko - zainteresowanie czystym i pięknym środowiskiem naturalnym. 

Zadbajmy o piękno wokół nas!
Chrońmy środowisko naturalne! 

Nasze działania ekologiczne

koordynatorzy działań ekologicznych Anna Maksymowicz, Elżbieta DrylaPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055