Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dla maturzystów

Informatory dla maturzystów

 

 

INFORMATORY MATURALNE  na rok szkolny 2016/2017  dla następujących przedmiotów:

                 fizyka i astronomia, geografia, historia,  historia  sztuki,  informatyka,  język  angielski,  język  francuski,  język  hiszpański,  język  niemiecki,  język  polski,  język  rosyjski,  język  włoski,  matematyka,  wiedza  o  społeczeństwie,  biologia,  chemia,                           

 można  pobrać z internetu:

http://www.cke.edu.pl

 http://www.ore.edu.pl/nowa-matura

 

Uwaga, maturzyści!!!  Może się bardzo przydać przy powtórkach z epok literackich i przygotowaniu prezentacji maturalnej. Warto tam zajrzeć: http://mlektury.pl/

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA to wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu, źródeł elektronicznych itp.), które wykorzystano do przygotowania prezentacji. Bibliografię załącznikową należy podzielić na bibliografię podmiotową i przedmiotową.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA to wykaz dzieł danego autora.Należy wymienić w niej teksty literackie, dzieła filmowe, obrazy, rzeźby, utwory muzyczne itp., które zostały poddane analizie i interpretacji, aby na ich podstawie opracować temat pracy maturalnej.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA to piśmiennictwo na jeden określony temat. Należy wymienić w niej: słowniki, encyklopedie, monografie, publikacje z Internetu itp., czyli źródła informacji o utworach, autorach, wyjaśnienie terminologii.

 

PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ...


                                        Motywy literackie

Źródła literatury podmiotowej

Strony internetowe z motywami literackimi

Strony internetowe z reprodukcjami obrazów, rzeźb

Źródła literatury przedmiotowej

Bibliografia narodowa

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055