Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Arturo Mari – spotkanie z osobistym fotografem Jana Pawła II

 Arturo Mari urodził się i wychował w Rzymie, niemalże w cieniu Watykanu. Jego ojciec pracował w podziemiach bazyliki, gdzie wraz z naukowcami odkrył autentyczny grób i relikwie św. Piotra Apostoła. Kiedy przynosił do domu zdjęcia owych prac, aby je wywołać, Arturo, który miał wtedy 5 lat, zaczął się interesować fotografią i niedługo stało się to jego życiową pasją. Mimo młodego wieku ukończył szkołę dla redaktorów i fotografów w Rzymie. 9 marca 1956 roku wszedł po raz pierwszy do biura L’Osservatore Romano i opuścił je po 53 latach pracy. Jak sam mówi, służył kolejno sześciu papieżom: Piusowi XII, Janowi XXII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Był nie tylko archiwistą fotografikiem Watykanu, ale przede wszystkim osobistym fotografem kolejnych następców św. Piotra. Wyjątkowy etap życia Pana Arturo to 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II o czym pisze w książce Dotknąć świętości. Świadectwo o Janie Pawle II.

Spotkanie było okazją do dyskusji i rozmowy z papieskim fotografem. Arturo Mari odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące podróży, zainteresowań, rozwoju techniki fotograficznej, relacji z Janem Pawłem II.

 

                                                                                                                     Zespół DKE

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055