Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

RZEŹBY ORAZ KOMPOZYCJE Z OWOCÓW I WARZYW


Nabyte umiejętności mogą zostać wykorzystane przez uczestników do znalezienia ciekawej i atrakcyjnej pracy zarówno w zakładach gastronomicznych jak i we własnej działalności gospodarczej. W ten sposób podniosą atrakcyjność absolwenta w/w kierunku kształcenia na  rynku pracy.
Należy dodać, iż zajęcia prowadzone  były w ramach projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców” przez instruktora – mistrza rzeźbienia   owoców i warzyw, a cały koszt szkolenia został pokryty z funduszy unijnych. Wszystkie wyrzeźbione przez siebie  dzieła uczestnicy mogli zabrać ze sobą .
Zajęcia na kursie zakończyły się dla grupy pierwszej, a niebawem  takie zajęcia rozpocznie grupa druga.
Sztuka rzeźbienia owoców i warzyw okazała się niezbyt skomplikowana, jak sądzili na początku uczestnicy kursu. A wyrzeźbione owoce i warzywa zaskakują kunsztem i precyzją oraz przyciągają wzrok .

carving 01carving 02carving 03carving 04

carving 05carving 06carving 07carving 08

carving 09carving 10carving 11carving 12

carving 13carving 15carving 14carving 16

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055