Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

„Ja czytam!” II miejsce naszego DKE w ogólnopolskim konkursie…

 

Aj czytamJesteśmy wśród najlepszych. 30 kwietnia 2015r. na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam!” została ogłoszona lista zwycięzców w konkursie DKE Z AUTOREM.

Nasz szkolny zespół DKE zajął II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (http://jaczytam.pl/Aktualnosci/Konkurs-DKE-Z-AUTOREM-rozstrzygniety). Udało się nam zaangażować w ten projekt społeczność całej szkoły w szczególności nauczycieli języka polskiego – panie Barbarę Kurak i Annę Kubrak, bibliotekarza – panią Elżbietę Drylę. Pomysłodawcą szeregu przedsięwzięć była nasza wychowawczyni dr Maria Baran.

Szczególne podziękowania należą się naszym koleżankom i kolegom z klasy IITL/TOT, którzy aktywnie włączyli się w planowanie i realizację spotkań DKE.

Dziękujemy organizatorom za docenienie naszego zaangażowania w realizację tego projektu. Pozdrawiamy i czekamy na spotkanie z naszym ulubionym autorem.

                                                                                                                       II TL/TOT                 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055