Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

„Ja czytam!” II miejsce naszego DKE w ogólnopolskim konkursie…

 

Aj czytamJesteśmy wśród najlepszych. 30 kwietnia 2015r. na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam!” została ogłoszona lista zwycięzców w konkursie DKE Z AUTOREM.

Nasz szkolny zespół DKE zajął II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (http://jaczytam.pl/Aktualnosci/Konkurs-DKE-Z-AUTOREM-rozstrzygniety). Udało się nam zaangażować w ten projekt społeczność całej szkoły w szczególności nauczycieli języka polskiego – panie Barbarę Kurak i Annę Kubrak, bibliotekarza – panią Elżbietę Drylę. Pomysłodawcą szeregu przedsięwzięć była nasza wychowawczyni dr Maria Baran.

Szczególne podziękowania należą się naszym koleżankom i kolegom z klasy IITL/TOT, którzy aktywnie włączyli się w planowanie i realizację spotkań DKE.

Dziękujemy organizatorom za docenienie naszego zaangażowania w realizację tego projektu. Pozdrawiamy i czekamy na spotkanie z naszym ulubionym autorem.

                                                                                                                       II TL/TOT                 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055